Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

„ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ” W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Malowniczo położony, skąpany w zieleni Gorzów Wlkp. słucha głosu mieszkańców, rozwijając w sposób zrównoważony infrastrukturę, transport oraz walory turystyczne i przyrodnicze.

STARZENIE SIĘ I ZUŻYWANIE BUDYNKÓW

Eksperci w debacie oceniają charakter i przebieg starzenia i zużywania budynków istniejących, wznoszonych dziś i tych, które powstaną w bliższej i dalszej przyszłości...

CYKL ŻYCIA BUDYNKÓW

Architektka z pracowni APA Wojciechowski przedstawia zastosowanie LCA w projektowaniu architektonicznych budynków nowych i rewitalizowanych, wraz z rzeczywistym przykładem.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Zużycie techniczne obiektów budowlanych. Metody i kryteria oceny

 • 7

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 8

  Komisja Przemysłu PE przyjmuje stanowiska w sprawie dyrektyw EED i RED

 • 10

  Wody Polskie w Gliwicach przeciwdziałają skutkom suszy w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry

 • 14

  Drugi kwartał 2022 roku w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce

 • 18

  BIM Klaster – kochamy to, co robimy i robimy to dobrze

 • 20

  „Zielona przyszłość” w Gorzowie Wielkopolskim

 • 23

  Plany KE: zarządzanie zapotrzebowaniem na gaz i ochrona wrażliwych odbiorców

RAPORT

 • 26

  Starzenie się i zużywanie budynków. Debata ekspercka

 • 33

  Degradacja konstrukcji budowlanych

 • 38

  Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

 • 40

  Cykl życia budynków

 • 46

  Czas życia budynków mieszkalnych... Czyli o technologiach, modzie i polityce