Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

ROZWIĄZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH

Vademecum bezpieczeństwa nowoczesnych instalacji elektrycznych w fachowym opracowaniu mgr inż. Andrzeja Boczkowskiego.

NA ILOŚĆ DNI BURZOWYCH W MIASTACH WPŁYWA DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA!

Co warto wiedzieć o burzach w Polsce (i nie tylko) i jak tę wiedzę wykorzystać w codziennym życiu i w praktyce zawodowej, tłumaczy dr Katarzyna Grabowska, klimatolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ. POSTANOWIENIA NORMATYWNE A REALIA

Prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski i dr inż. Przemysław Sul zachęcają do stworzenia uniwersalnych standardów, których przestrzeganie pomoże zapewnić odpowiednią skuteczność ograniczników przepięć.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Stanowisko SNB w sprawie projektu nowelizacji WT

DZIAŁANIA SNB

 • 8

  Bezpieczeństwo konstrukcji murowych

 • 10

  Wentylacja a bezpieczeństwo pożarowe

 • 16

  Czujki dymu i oświetleniowe oprawy ewakuacyjne

 • 18

  Urządzenia do ograniczania przepięć

RAPORT

 • 22

  Instalacje elektryczne: ochrona odgromowa i przepięciowa

 • 24

  Rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach

 • 30

  Ochrona przepięciowa w polskich realiach

 • 32

  Na ilość dni burzowych w miastach wpływa. działalność człowieka!

 • 36

  Urządzenia do ograniczania przepięć. Postanowienia normatywne a realia

 • 40

  Urządzenia do ograniczania przepięć na rynku krajowym. Standardy, badania praktyka

 • 45

  Dobór wymaganego poziomu ochrony odgromowej. Analiza ryzyka zagrożenia piorunowego obiektów i ich wyposażenia

 • 48

  Współczesny projekt ochrony odgromowej. Analiza zagrożenia piorunowego

 • 52

  Zasady oceny ryzyka w świetle ustaleń normy PN EN 62305-2

 • 58

  Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

 • 64

  Ograniczniki przepięć (SPD): zagrożenia pożarowe i porażeniowe

 • 71

  Ochrona układów pomiarowo-rozliczeniowych. Kierunki rozwoju: punkt kolokacyjny

 • 76

  Wymogi ochrony przed przepięciami w instalacjach telekomunikacyjnych

DEBATY

 • 78

  Nowoczesny - czyli jaki?