Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

NA ILOŚĆ DNI BURZOWYCH W MIASTACH WPŁYWA DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA!

Co warto wiedzieć o burzach w Polsce (i nie tylko) i jak tę wiedzę wykorzystać w codziennym życiu i w praktyce zawodowej, tłumaczy dr Katarzyna Grabowska, klimatolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ. POSTANOWIENIA NORMATYWNE A REALIA

Prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski i dr inż. Przemysław Sul zachęcają do stworzenia uniwersalnych standardów, których przestrzeganie pomoże zapewnić odpowiednią skuteczność ograniczników przepięć.

URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ NA RYNKU KRAJOWYM. STANDARDY, BADANIA, PRAKTYKA

Ogranicznik ogranicznikowi nierówny. Dr inż. Jarosław Wiater wyjaśnia szczegółowo (odwołując się do wyników badań), jakie szkody może przynieść zbyt poważne trakotwanie niektórych deklaracji producentów

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Stanowisko SNB w sprawie projektu nowelizacji WT

DZIAŁANIA SNB

 • 8

  Bezpieczeństwo konstrukcji murowych

 • 10

  Wentylacja a bezpieczeństwo pożarowe

 • 16

  Czujki dymu i oświetleniowe oprawy ewakuacyjne

 • 18

  Urządzenia do ograniczania przepięć

RAPORT

 • 22

  Instalacje elektryczne: ochrona odgromowa i przepięciowa

 • 24

  Rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach

 • 30

  Ochrona przepięciowa w polskich realiach

 • 32

  Na ilość dni burzowych w miastach wpływa. działalność człowieka!

 • 36

  Urządzenia do ograniczania przepięć. Postanowienia normatywne a realia

 • 40

  Urządzenia do ograniczania przepięć na rynku krajowym. Standardy, badania praktyka

 • 45

  Dobór wymaganego poziomu ochrony odgromowej. Analiza ryzyka zagrożenia piorunowego obiektów i ich wyposażenia

 • 48

  Współczesny projekt ochrony odgromowej. Analiza zagrożenia piorunowego

 • 52

  Zasady oceny ryzyka w świetle ustaleń normy PN EN 62305-2

 • 58

  Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

 • 64

  Ograniczniki przepięć (SPD): zagrożenia pożarowe i porażeniowe

 • 71

  Ochrona układów pomiarowo-rozliczeniowych. Kierunki rozwoju: punkt kolokacyjny

 • 76

  Wymogi ochrony przed przepięciami w instalacjach telekomunikacyjnych

DEBATY

 • 78

  Nowoczesny - czyli jaki?