Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA STREF RUCHU W BUDYNKACH WIELORODZINYCH

Modernizować? Tak, ale nie za wszelką ceną. O złożoności procesu decyzyjnego i popełnianych błędach zajmująco pisze mgr inż. Łukasz Gorgolewski, doświadczony projektant i rzeczoznawca.

OŚWIETLENIE AWARYJNE JAKO INSTALACJA BEZPIECZEŃSTWA

Lista częstych błędów przy projektowaniu tej ważnej instalacji jest długa. Warto odwoływać się do doświadczenia autora tego poradnika, projektanta mgr. inż. Pawła Kuśmierskiego, by ich unikać.

UŻYTKOWANIE INSTALACJI DOMOFONOWEJ A POTRZEBY OSÓB NIEWIDOMYCH

Im nowocześniejszy domofon, tym lepiej? Nie dla każdego. Mgr Krzysztof Wiśniewski, prawnik z Polskiego Związku Niewidomych, opowiada o domofonach z punktu widzenia osób niewidomych.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Warunki wykonywania zawodu inżyniera

DZIAŁANIA SNB

 • 8

  Nowelizacja WT - Stanowisko uzupełniające SNB nr 2

 • 9

  Nowy kodeks urbanistyczno-budowlany

 • 12

  Dźwigi i inne urządzenia podnoszące - rewizja wymagań

 • 18

  Prace nowego zespołu ds. wymagań stosowania detektorów gazów

 • 21

  Instalacje dzwonkowe i domofonowe - rozbudowa wymagań

RAPORT

 • 24

  Trendy w projektowaniu instalacji oświetleniowej

 • 26

  Środowisko świetlne w nowoczesnym budynku

 • 34

  Oświetlenie skoncentrowane na człowieku

 • 37

  Lampy LED a informacyjne wymogi prawne

 • 40

  Jakość opraw LED a spełnienie wymogów prawa

 • 42

  Modernizacja oświetlenia stref ruchu w budynkach wielorodzinnych

 • 45

  Oświetlenie klatek schodowych a efektywność energetyczna

 • 46

  Oświetlenie awaryjne jako instalacja bezpieczeństwa

 • 56

  Instalacja domofonowa w budynkach wielorodzinnych

 • 58

  Użytkowanie instalacji domofonowej a potrzeby osób niewidomych

DEBATY

 • 60

  Nowoczesny - czyli jaki?