Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

KLASYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW MUROWYCH

Konkurenci biznesowi, ale i zgodni orędownicy jakości budownictwa - mgr inż. Maciej Brzozowski i mgr inż. Piotr Harassek - opracowali podstawy wiedzy o elementach murowych.

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI MUROWYCH W DOMACH JEDNORODZINNYCH

Dr inż. Wiesław Rudolf ze swadą opowiada o tym, jakie "rozwiązania" można spotkać na budowach domów jednorodzinnych i dlaczego lepiej ich unikać.

OTWORY A PRAWIDŁOWY MONTAŻ STOLARKI

Mgr inż. Bogdan Wójtowicz dzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu prawidłowego wykonywania otworów pod stolarkę.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

DZIAŁANIA SNB

 • 7

  Wentylacja a bezpieczeństwo pożarowe

 • 10

  Warunki techniczne stosowania detektorów gazów w budynkach

 • 13

  Wymagania dla urządzeń podnoszących

 • 16

  Aktualizacja wymagań dla przegród szklanych

RAPORT

 • 20

  Wymagania techniczne wobec ścian

 • 28

  Wymagania bezpieczeństwa konstrukcji murowych – rys historyczny

 • 30

  Wyroby murowe w Polsce – prawo i praktyka

 • 39

  Konstrukcje murowane – wymagania podstawowe

 • 46

  Klasyfikacja i charakterystyka elementów murowych

 • 52

  Dobór zapraw do konstrukcji murowych

 • 56

  Innowacyjne technologie murowe

 • 58

  Bezpieczeństwo konstrukcji murowych w domach jednorodzinnych

 • 61

  Wykonawstwo i nadzór – podstawa bezpieczeństwa konstrukcji murowych

 • 64

  Beton prefabrykowany wciąż zyskuje na znaczeniu

 • 66

  Oszczędność energii a pozostałe wymagania podstawowe

 • 69

  Otwory a prawidłowy montaż stolarki

 • 72

  Wykonywanie murów przy wolnych krawędziach

DEBATY

 • 74

  Nowoczesny - czyli jaki?