Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

NOWY MODEL PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Już w roku 2008 ITB opracował "Przepisy techniczno-budowlane dla budynków - Podstawy naukowo-badawcze".

RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA ENERGII

Jak uwzględnić cele dyrektywy 2010/31/UE1 (tzw. recast EPBD) w wymaganiach Warunków Technicznych?

WZORCOWY DOM EKOLOGICZNY

Tradycja czy nowoczesność? A może jedno i drugie? Jaki będzie polski dom przyszłości?

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Model przepisów dwupoziomych

 • 10

  Zmiany przepisów techniczno-budowlanych

 • 12

  Holandia - deregulacja i konsultacje eksperckie

DZIAŁANIA SNB

 • 16

  Racjonalizacja użytkowania energii - co dalej?

 • 18

  Pomieszczenia z kotłami, paleniskami i palnikami w Warunkach Technicznych dla budynków

 • 20

  Dyskusja zespołu ekspertów ws. wymagań dla instalacji ogrzewczych i gazowych

 • 23

  Dyskusja zespołu ekspertów ws. wymagań dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

RAPORT

 • 26

  Instalacje telekomunikacyjne w Warunkach Technicznych dla budynków

 • 27

  Znaczenie instalacji telekomunikacyjnej

 • 30

  Nowelizacja Warunków Technicznych<br>Opinia Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 • 32

  Branża komentuje nowelizację

 • 34

  Komentarze ekspertów

 • 36

  Dyskusja zespołu ekspertów ws. wymagań dla instalacji telekomunikacyjnej

 • 38

  Dyskusja zespołu ekspertów ws. wymagań dla instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej

 • 41

  Zapowiedzi spotkań ekspertów

NOWOCZESNE BUDYNKI

 • 42

  Idea projektowania bioklimatycznego

 • 43

  Fasada bioklimatyczna - zbędny wydatek czy konieczność?

 • 48

  Krok w przyszłość - budynek e4

 • 50

  Nowe rozwiązania drzwi i bram o wysokiej izolacyjności termicznej

DEBATY

 • 52

  Wzorcowy Dom Ekologiczny - polski dom przyszłości?

 • 57

  Paradoks budynków pływających

 • 62

  Nowoczesny - czyli jaki?