Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

TRUDNA DROGA DO STANDARYZACJI

Artur Bogusz ze Stowarzyszenia POLALARM przedstawia konieczność, ale i napotykane bariery ustanowienia standardów projektowania i wykonywania zabezpieczeń technicznych.

LEPSZE ŻYCIE OSÓB NIEWIDOMYCH – ZADANIE NA WIELE LAT

Elżbieta Oleksiak, jedna z najbardziej doświadczonych osób w PZN, opowiada o nie zawsze łatwej codziennej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku.

CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ?

Punkt wyjścia do rozmów o dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych: PFRON wyjaśnia, jak dziś rozumieć niepełnosprawność.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Trudna droga do standaryzacji zabezpieczeń technicznych

 • 9

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 10

  Oprawy oświetleniowe LED

DZIAŁANIA SNB

 • 14

  Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

 • 17

  Wymagania zrównoważonego rozwoju

 • 20

  Urządzenia do ograniczania przepięć

 • 22

  Wymogi dla okien, drzwi, fasad szklanych

 • 26

  Bezpieczeństwo pożarowe – wentylacja i urządzenia podnoszące

RAPORT

 • 30

  Lepsze życie osób niewidomych – zadanie na wiele lat

 • 35

  Zagospodarowanie działki budowanej i dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych

 • 38

  Dostępność budynku z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Rys historyczny

 • 40

  Czym jest niepełnosprawność?

 • 41

  Europejski głos osób niewidomych

 • 42

  Dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prawo, praktyka, wyzwania

 • 50

  W drodze do miast przyjaznych

 • 52

  Pochylnie i wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych

 • 57

  Instalacja telekomunikacyjna a potrzeby osób niepełnosprawnych

DEBATY

 • 60

  Nowoczesny - czyli jaki?