Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

WSPIERAMY ROZWÓJ BRANŻY, A NIE PARTYKULARNE INTERESY

Jaka jest dzisiejsza branża grzewcza i co powinno być motorem jej działania? Szczery i bardzo ciekawy wywiad z prezesem SPIUG Januszem Starościkiem

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE DACHÓW, W TYM PRZESZKLONYCH

Dr inż. Zofia Laskowska dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem dotyczącym projektowania dachów z uwzględnieniem wymogów ppoż.

DEFINICJA SZKŁA BEZPIECZNEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW

Punkt wyjścia do rozmów o dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych: PFRON wyjaśnia, jak dziś rozumieć niepełnosprawność.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Automatyka budynkowa pozwala oszczędzić do 40% energii cieplnej

 • 8

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 10

  Systemy techniczne istotne dla efektywności energetycznej budynków

DZIAŁANIA SNB

 • 14

  Bezpieczeństwo pożarowe w kontekście dźwigów, garaży i wentylacji

 • 23

  Ochrona przed hałasem w budynkach wielorodzinnych

 • 28

  Elektromobilność w prawie budowlanym – prace eksperckie

 • 33

  Powołanie nowego zespołu do spraw wymagań dla kotwi stałych na dachach

 • 41

  Instalacje wentylacyjne w WT

RAPORT

 • 46

  Obiekty małej architektury w WT. Urządzenia rekreacyjne, śmietniki, budynki gospodarcze i inwentarskie

 • 48

  Mała architektura a potrzeby społeczne

 • 52

  Obiekty małej architektury. Rys historyczny

 • 55

  Obiekty małej architektury – problemy definicyjne

 • 58

  Mała architektura w systemach certyfikacji wielokryterialnych

 • 62

  Bezpieczeństwo placów zabaw – wymagania prawne i normatywne

 • 66

  Wymagania techniczne dla miejsc parkingowych dla rowerów

DEBATY

 • 68

  Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą relaksować się w Warszawie?

 • 70

  Nowoczesny – czyli jaki?