Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

WARUNKI TECHNICZNE W PRAKTYCE

Pierwsze doświadczenia branży telekomunikacyjnej po nowelizacji WT

KLASY ENERGETYCZNE

Propozycja definicji klas energetycznych w kontekście projektu metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku

PROBLEMY OŚWIETLENIOWE

W masie możliwych usprawnień, poważnie niedocenianym elementem pozostają wciąż instalacje oświetleniowe. Dlaczego poświęca im się tak mało uwagi?

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Fundamenty architektury, czyli budynek w kontekście

 • 8

  Zadania i odpowiedzialność urbanisty

 • 9

  Telekomunikacja w WT - wdrażanie nowelizacji

 • 12

  Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych

 • 13

  Uwaga zmiana! Nowe WT już od stycznia 2014

DZIAŁANIA SNB

 • 14

  Wymagania dla działki budowlanej - o czym należy rozmawiać?

 • 16

  Dyskusja nad wymaganiami dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych

 • 20

  Rozwój wymagań dla instalacji elektrycznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

 • 22

  Propozycja rewizji wymagań dla instalacji telekomunikacyjnej i alarmowo-przyzywowej

 • 25

  Dyskusja nad rozwojem wymagań technicznych dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

 • 28

  Utworzenie nowej Grupy Roboczej

 • 29

  Konsultacje projektu rozporządzenia MTBiGM w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

 • 32

  Propozycja definicji klas energetycznych

RAPORT

 • 34

  Oświetlenie w Warunkach Technicznych dla budynków

 • 36

  Dlaczego instalacjom oświetleniowym poświęca się tak mało uwagi?

 • 39

  Bariery dla rozwoju wysokiej jakości projektów oświetleniowych

 • 40

  Co z jakością projektów oświetlenia?

 • 42

  Optymalizacja zużycia energii elektrycznej na oświetlenie wnętrz

 • 44

  Balansowanie światłem

 • 46

  Normalizacja w obszarze techniki świetlnej

NOWOCZESNE BUDYNKI

 • 48

  Ochrona słoneczna przy jednoczesnej przejrzystości

 • 52

  Specyfikacja Active House - ocena komfortu, energii i środowiska w budynkach

DEBATY

 • 56

  Jak definiować budynek nowoczesny?

 • 58

  Czy budynek certyfikowany jest równoznaczny z nowoczesnym?

 • 60

  Więcej niż "zielona plakietka"

 • 62

  Nowoczesny - czyli jaki?