Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

DLACZEGO WENTYLUJEMY POMIESZCZENIA?

Znany specjalista w zakresie wentylacji, dr inż. Jerzy Sowa z Politechniki Warszawskiej, zaprasza wszystkich na powtórkę z podstaw wiedzy o wentylacji.

PN-EN 17037: 2019-02. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

O tym, co dla budownictwa powinno wynikać z normy Daylight in Buildings, opowiada prof. dr hab inż. arch. Elżbieta D. Ryńska, specjalistka rozwoju zrównoważonego w budownictwie.

BEZPRAWNE OŚWIETLENIE SZTUCZNE?

Inż. Barbara Romanowska, rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych, przygląda się problemowi wydawania zgód na oświetlanie pomieszczeń produkcyjnych wyłącznie światłem sztucznym.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 8

  Rozwój branży kominiarskiej zależy od rozwoju techniki grzewczej

 • 10

  Związki chłodnictwa z budownictwem są coraz silniejsze

DZIAŁANIA SNB

 • 13

  Urządzenia podnoszące w różnych budynkach

 • 16

  Szczelność powietrzna budynków. Nowe wymagania

 • 20

  Lokalizacja wyrzutni i wentylacja pożarowa garaży

 • 24

  Dyrektywa EPBD. Dyskusja nad implementacją do polskiego prawa

RAPORT

 • 27

  Pomieszczenia przeznaczone na stały i czasowy pobyt ludzi

 • 30

  Historia wymagań – pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

 • 34

  Dlaczego wentylujemy pomieszczenia?

 • 42

  Oświetlenie jest dla ludzi. Wymagania, trendy, możliwości techniczne. Debata ekspercka

 • 54

  PN-EN 17037: 2019-02. Najważniejsze informacje

 • 58

  Równowaga energooszczędności i jakości oświetlenia w budynkach

 • 66

  Bezprawne oświetlenie sztuczne?

 • 70

  Zapotrzebowanie na energię dla systemów oświetlenia w budynkach

DEBATY

 • 74

  Chlebova Apartamenty. Nowe oblicze Gdańska