Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

DLACZEGO WENTYLUJEMY POMIESZCZENIA?

Znany specjalista w zakresie wentylacji, dr inż. Jerzy Sowa z Politechniki Warszawskiej, zaprasza wszystkich na powtórkę z podstaw wiedzy o wentylacji.

RÓWNOWAGA ENERGOOSZCZĘDNOŚCI I JAKOŚCI OŚWIETLENIA W BUDYNKACH

Jak podchodzić do projektowania nowoczesnego oświetlenia? Solidne podstawy wiedzy przybliża ekspert techniki oświetleniowej, dr inż. Wiesława Pabjańczyk.

BEZPRAWNE OŚWIETLENIE SZTUCZNE?

Inż. Barbara Romanowska, rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych, przygląda się problemowi wydawania zgód na oświetlanie pomieszczeń produkcyjnych wyłącznie światłem sztucznym.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 8

  Rozwój branży kominiarskiej zależy od rozwoju techniki grzewczej

 • 10

  Związki chłodnictwa z budownictwem są coraz silniejsze

DZIAŁANIA SNB

 • 13

  Urządzenia podnoszące w różnych budynkach

 • 16

  Szczelność powietrzna budynków. Nowe wymagania

 • 20

  Lokalizacja wyrzutni i wentylacja pożarowa garaży

 • 24

  Dyrektywa EPBD. Dyskusja nad implementacją do polskiego prawa

RAPORT

 • 27

  Pomieszczenia przeznaczone na stały i czasowy pobyt ludzi

 • 30

  Historia wymagań – pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

 • 34

  Dlaczego wentylujemy pomieszczenia?

 • 42

  Oświetlenie jest dla ludzi. Wymagania, trendy, możliwości techniczne. Debata ekspercka

 • 54

  PN-EN 17037: 2019-02. Najważniejsze informacje

 • 58

  Równowaga energooszczędności i jakości oświetlenia w budynkach

 • 66

  Bezprawne oświetlenie sztuczne?

 • 70

  Zapotrzebowanie na energię dla systemów oświetlenia w budynkach

DEBATY

 • 74

  Chlebova Apartamenty. Nowe oblicze Gdańska