Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

OSZCZĘDZANIE I RACJONALIZACJA ZUŻYCIA WODY. TERMINOLOGIA I DEFINICJE

Czy używamy takich pojęć jak "ścieki szare" prawidłowo? Można to sprawdzić w słowniczku opracowanym przez dr inż. Jarosława Chudzickiego.

RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ

Zapewnienie, że dla ludzi i środowiska dostępna jest odpowiednia ilość wody dobrej jakości... Słowo o działaniach UE na rzecz realizacji tego celu.

REDUKCJA ZUŻYCIA WODY W ŚWIETLE PRZEPISÓW AMERYKAŃSKICH

Amerykańska EPA nadaje wodooszczędnym urządzeniom oznaczenie WaterSense. Czego jeszcze możemy nauczyć się z przepisów zza oceanu, opowiada Marta Promińska, LEED AP O+M.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 9

  Środowisko audytorów energetycznych jest gotowe na współczesne wyzwania

DZIAŁANIA SNB

 • 12

  O remontach i gospodarce cyrkularnej

 • 16

  Stanowiska postojowe dla samochodów elektrycznych

 • 18

  Wymagania dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

RAPORT

 • 21

  Oszczędzanie i racjonalizacja zużycia wody. Terminologia i definicje

 • 24

  Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Terminologia

 • 26

  Racjonalizacja wykorzystania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i deszczówki

 • 30

  Historia wymagań dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • 34

  Woda to dobro deficytowe

 • 36

  Racjonalne gospodarowanie wodą. Polityka Unii Europejskiej

 • 38

  Użytkowanie wody w dzisiejszym świecie. Trendy, wyzwania, praktyka, prawo. Debata ekspercka

 • 44

  Redukcja zużycia wody w świetle przepisów amerykańskich

 • 48

  Oczywiste i nieoczywiste aspekty wodooszczędnego podejścia do projektowania instalacji

 • 52

  Wpływ oszczędzania wody na eksploatację sieci kanalizacyjnej

 • 56

  Przykładowe rozwiązania pozwalające na oszczędzanie wody

 • 58

  Redukcja zużycia wody pitnej w systemach certyfikacji wielokryterialnej

 • 62

  Nawadnianie uzupełniające i podlewanie strefy korzeniowej drzew

 • 66

  Rozliczanie dostaw wody i odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych

 • 72

  Woda szara – alternatywa dla tradycyjnych instalacji

 • 75

  Instalacje dualne. Technika i przykłady zastosowania w polsce

 • 78

  Nowe „życie” wody deszczowej w mieście

NOWOCZESNE BUDYNKI

 • 80

  Co zrobić z wodą opadową? Przykłady rozwiązań

 • 82

  TOP TOWER, czyli budynek skłaniający do refleksji