Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

PARAMETRY CIEPLNE ELEWACJI A CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Czy do podniesienia efektywności energetycznej budynku wystarczy poprawa izolacyjności elewacji? Problem bada dr. inż. Jerzy Kwiatkowski.

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ELEWACJI I WARUNKI ICH SPEŁNIENIA

Czy bezpieczeństwo pożarowe elewacji ustępuje komfortowi cieplnemu? – pyta wcale nie retorycznie doświadczona ekspertka mgr inż. Maria Dreger, przedstawiając wnikliwą analizę sytuacji i możliwości jej zmian.

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH. NORMY I ODCZUCIA

Jak należy rozumieć szczelność stolarki budowlanej i czy jest to wymóg bezwzględny? Odpowiada mgr inż. Bogdan Wójtowicz, który o oknach i drzwiach wie (niemal) wszystko.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 7

  Dobrze zarządzana nieruchomość jest efektywna i rozwija się

 • 10

  Budownictwo w historii resortów od 1918 roku

DZIAŁANIA SNB

 • 12

  V Konwent SNB – ważne spotkanie polskiej branży budowlanej

 • 20

  Spotkanie zespołu ds. wymagań bezpieczeństwa konstrukcji murowych

 • 27

  Wymagania dla kotwi stałych

 • 30

  Zmiana kierunku wymagań szczegółowych

 • 34

  Wdrażanie rozszerzonych dyrektyw EPBD i w sprawie efektywności energetycznej

RAPORT

 • 38

  Elewacje budynków

 • 44

  Historia wymagań dla elewacji budynków

 • 47

  Elewacje w praktyce i przepisach. Debata ekspercka

 • 52

  Parametry cieplne elewacji a charakterystyka energetyczna budynku

 • 62

  Warunki techniczne dla fasad wentylowanych

 • 68

  Ponad 30 tys. premii z Funduszu Termomodernizacji i Remontów od 2009 roku

 • 71

  Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla elewacji i warunki ich spełnienia

 • 75

  Ocieplenie elewacji. Dobre praktyki, wyzwania, mity

 • 82

  Elewacje z klinkieru – projektowanie

 • 87

  Ściany osłonowe i przekrycia dachowe z oszkleniem ze spoiwem konstrukcyjnym

 • 92

  Przepuszczalność powietrza okien i drzwi balkonowych. Normy i odczucia

 • 96

  Elewacje domów jednorodzinnych

NOWOCZESNE BUDYNKI

 • 100

  Nowy Targ. Biurowiec w historycznym centrum Wrocławia o wyjątkowej elewacji

 • 102

  Katowice. Budynek edukacyjny, który uczy i inspiruje młodych twórców