Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

LUDZIE UWIERZYLI W SENS TERMOMODERNIZACJI

Dr inż. Andrzej Wiszniewski, prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii, opowiada o roli NAPE w pracy nad standardem energetycznym budynków w Polsce.

WPŁYW WYBORU ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH NA STANDARD ENERGETYCZNY BUDYNKÓW

Projektant mgr inż. Piotr Drabecki wskazuje rozwiązania techniczne w budynku mające największy wpływ na standard energetyczny - ten wymagany prawem, jak i ten odczuwalny dla portfela inwestora.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE WENTYLACJI A STANDARD ENERGETYCZNY BUDYNKU

O ograniczeniach obecnej metodologii określania charakterystyki energetycznej w aspekcie wentylacji pisze dr inż. Maciej Mijakowski.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 7

  Ludzie uwierzyli w sens termomodernizacji

 • 10

  Działania UE ważne dla branży grzewczej

DZIAŁANIA SNB

 • 12

  Spotkanie zespołu ds. wymagań bezpieczeństwa konstrukcji murowych

 • 15

  Spotkanie zespołu ds. wymagań dla kotwi stałych na dachach

 • 18

  Dyskusje nad normą EN-16798 i konsekwencjami jej wprowadzenia

RAPORT

 • 21

  Standard energetyczny – historia wymagań

 • 30

  Budynki energooszczędne – jedyna droga czy pobożne życzenie?

 • 38

  Branża stolarki postuluje zmiany w zapisach Warunków Technicznych

 • 40

  Zmiana rozporządzeń UE 1253/2014 i 1254/2014. Przyszłość urządzeń wywiewnych

 • 42

  Obliczenia zapotrzebowania na energię użytkową budynków wg normy PN–EN ISO 52016-1

 • 51

  Zarys koncepcji zmian metodyki wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej w Polsce

 • 56

  Poprawa standardu energetycznego budynków. Produkty finansowe

 • 58

  Nowe i po termomodernizacji. Wymagania dla budynków jednorodzinnych od 2021 r.

 • 65

  Wpływ wyboru rozwiązań technicznych na standard energetyczny budynków

 • 74

  Rozwiązania techniczne wentylacji a standard energetyczny budynku

 • 80

  Efektywność energetyczna oświetlenia – o czym należy pamiętać?

NOWOCZESNE BUDYNKI

 • 84

  84 Budynek im. Konrada Blocha w Katowicach