Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO. PRAWO I PRAKTYKA

W debacie eksperckiej architekt, projektant instalacji i zarządca nieruchomości pokazują, jak dziś myśleć o budynkach zamieszkania zbiorowego.

ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Rzeczowa i kompleksowa analiza spełnienia wymogów efektywności energetycznej dla budynku zamieszkania zbiorowego.

PROJEKTOWANIE WENTYLACJI POŻAROWEJ W BUDYNKACH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Czy istnieją „uniwersalne” rozwiązania wentylacji pożarowej w budynkach zamieszkania zbiorowego... i dlaczego nie?

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Wodór i inne „zielone gazy” – sposób na dekarbonizację ogrzewnictwa

 • 9

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 10

  Cel: stabilny rozwój transportu zeroemisyjnego w Polsce i w Europie

 • 14

  Długo oczekiwane nowe wydanie: „Poradnik projektanta elektryka”

RAPORT

 • 16

  Historia wymagań dla budynków zamieszkania zbiorowego

 • 22

  Budynki zamieszkania zbiorowego

 • 26

  Budynki zamieszkania zbiorowego. Prawo i praktyka. Debata ekspercka

 • 34

  Nigdy więcej zawilgoconych fundamentów, nigdy więcej odkształconych i przeciekających dachów

 • 38

  Rozważania dotyczące spełnienia wymagań energetycznych budynków zamieszkania zbiorowego

 • 44

  Ocena budynków zamieszkania zbiorowego według certyfikacji wielokryterialnych

 • 48

  Refarming – ważna zmiana w naziemnej telewizji cyfrowej

 • 51

  Gotowi na zmiany! O rozwiązaniach technicznych firmy Diomar

 • 54

  Dźwigi w budynkach zamieszkania zbiorowego

 • 57

  Mostki cieplne w budynku – rozwiązania minimalizujące straty ciepła

 • 62

  Rothoblaas i bezpieczeństwo dostępu pionowego

 • 64

  Projektowanie wentylacji pożarowej w budynkach zamieszkania zbiorowego

 • 68

  Inteligentne budynki w Polsce okiem Waldemara Niedzieli z Somfy

 • 70

  Ściany z ceramiki budowlanej na tle wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

NOWOCZESNE BUDYNKI

 • 74

  Jak ekonomicznie i nowocześnie realizować inwestycje usług turystycznych