Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

POMIESZCZENIA HIGIENICZNOSANITARNE – PRAWO I PRAKTYKA. DEBATA EKSPERCKA

W debacie eksperckiej tradycyjnie możemy poznać głosy ekspertów reprezentujących różne aspekty procesu budowlanego. Jak na projektowanie, wykonywanie i użytkowanie pomieszczeń higienicznosanitarnych patrzą doświadczony projektant, zwolennik stosowania innowacyjnych rozwiązań; architektka zwracająca dużą uwagę na aspekty nie tylko energooszczędności, ale i zdrowia publicznego czy dostępności oraz przedstawiciel dewelopera, który w swoich inwestycjach wytycza i stara się wdrażać wysokie standardy także dla tych pomieszczeń

LEKSYKON: PUBLICZNE I OGÓLNODOSTĘPNE ŁAZIENKI I USTĘPY

Doświadczone rzeczoznawczynie ds. sanitarnohigienicznych, znające od podszewki zasady projektowania pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz pułapki, w które czasem wpadają ich twórcy, przygotowały obszerne, praktyczne i odwołujące się do prawdziwych doświadczeń kompendium wiedzy dla projektantów. Ta cenna publikacja obejmuje wymogi prawne, przykłady rozwiązań pomieszczeń, konkretne wskazówki projektowe, przegląd częstych błędów i wskazania pod kątem ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO: WŁĄCZANIE DO UŻYTKOWANIA INSTALACJI WOD-KAN PO OKRESIE PANDEMII

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej przeanalizowali problemy i zagrożenia, które mogą pojawić się po włączeniu do ponownego użytkowania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnym po dłuższych przestojach, ale też zmniejszonej intensywności użytkowania w związku z częściowym lub całkowitym czasowym wyłączaniem budynków z użytkowania. W opracowaniu znajdą Państwo wymogi prawne, dobre praktyki i wytyczne postępowania, które pomogą bezpiecznie wrócić do eksploatacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 8

  Pierwszy kwartał 2021 w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce

 • 10

  Polska ma głos w pracach nad nowelizacją rozporządzenia UE w sprawie wyrobów budowlanych

 • 13

  Ściany z ceramiki budowlanej na tle wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

 • 16

  Zdrowa architektura. Nowy standard budownictwa zrównoważonego

RAPORT

 • 20

  Historia wymagań dla ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

 • 24

  Pomieszczenia higienicznosanitarne – prawo i praktyka. Debata ekspercka

 • 30

  Ustępy publiczne a ustępy ogólnodostępne

 • 34

  Wymagania dotyczące ustępów ogólnodostępnych dla osób z niepełnosprawnościami

 • 36

  Organizacja łazienki w żłobkach i klubach dziecięcych, w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego

 • 38

  Łazienki dla żłobków i przedszkoli: higiena, bezpieczeństwo, edukacja

 • 39

  Wymagania dla łazienek w budynkach zamieszkania zbiorowego

 • 40

  Zagadnienia problemowe i najczęściej popełniane błędy

 • 43

  Problemy projektowe dla wybranych rodzajów placówek

 • 45

  Baterie Ferro oszczędzają wodę w każdym domu

 • 46

  Łazienki i ustępy a ryzyko przeniesienia koronawirusa

 • 48

  Budynki zamieszkania zbiorowego: włączanie do użytkowania instalacji wod-kan po okresie pandemii

 • 51

  Armatura oszczędzająca wodę w obiektach użyteczności publicznej

 • 52

  Oddech dla Spółdzielni, czyli jak poprawić efektywność wentylacji

 • 56

  Wentylacja pomieszczeń higienicznosanitarnych

 • 61

  Wentylacja w pomieszczeniach higienicznosanitarnych w istniejących żłobkach i przedszkolach