Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA - ROK NOWYCH WYMAGAŃ W OCENIE EKSPERTÓW

Choć nowelizacja obowiązuje już rok, dla wielu architektów i inwestorów instalacja telekomunikacyjna niemal nie istnieje

PROPOZYCJE ZMIAN WYMAGAŃ DLA IZOLACJI PRZEWODÓW STOSOWANYCH W INSTALACJACH

Opinie i wnioski - dyskusja ekspercka w zakresie m. in. zmiany wymagań dotyczących ustalania minimalnej grubości izolacji cieplnej

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Fachowa wiedza i opinie ekspertów

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Instalacja telekomunikacyjna - rok nowych wymagań w ocenie ekspertów

 • 12

  Rozwój wymagań dla instalacji telekomunikacyjnej, elektrycznej i alarmowo-przyzywowej - kontynuacja dyskusji eksperckiej

 • 14

  Ustawa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

 • 15

  Zmiana WT dla dróg publicznych

 • 16

  Warunki techniczne dla budynków w świetle projektu tez Kondeksu Urbanistyczno - Budowlanego

DZIAŁANIA SNB

 • 18

  Dyskusja nad zmianami wymagań w zakresie izolacji przewodów

 • 24

  Rozwój wymagań dla wentylacji w świetle koncepcji nowych WT

 • 30

  Rozporządzenie ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej - dyskusja ekspercka

 • 32

  Kotły, piece i paleniska - usystematyzowanie wymagań technicznych

 • 34

  Wymagania przeciwpożarowe a instalacja telekomunikacyjna, elektryczna i alarmowo-przyzywowa

RAPORT

 • 35

  Projektowane bezpieczeństwo pożarowe w Warunkach Technicznych dla budynków

 • 38

  Dział VI Warunków Technicznych - Bezpieczeństwo pożarowe

 • 48

  Warunki Techniczne powinny ułatwiać praktykę budowlaną

 • 50

  Z praktyki projektanta instalacji elektrycznych

 • 54

  Problematyczne przewężenia dróg ewakuacyjnych

 • 55

  Oświetlenie awaryjne . istotne wymagania

 • 56

  Dopuszczenia CNBOP dla opraw awaryjnych

 • 58

  Nieprawidłowości przy projektowaniu oświetlenia awaryjnego - postanowienia rozporządzeń i norm

 • 62

  Jak poprawić bezpieczeństwo pożarowe?

 • 64

  Samoczynne urządzenia oddymiające

DEBATY

 • 65

  Czy obecnie prawo daje możliwość budowania wyjątkowych budynków?

 • 68

  Nowoczesny - czyli jaki?