Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

LOKALIZACJA BUDYNKÓW W BLISKOŚCI ŚRODOWISK WODNYCH

Jak - i czy w ogóle - lokalizować budynki blisko środowisk wodnych? Wiedzą ekspercką i doświadczeniami dzielą się naukowiec, architekci i rzeczoznawca budowlany.

DOMEK NAD RZEKĄ CZY RZECZKĄ?

Wybitny polski hydrolog pisze o mniej znanym problemie powodzi na pozornie niegroźnych małych ciekach, np. urokliwych potokach płynących przez osiedla mieszkaniowe...

INSTALACJA SYSTEMÓW OCIEPLEŃ (ETICS) NA ŚCIANACH BUDYNKÓW ZAWILGOCONYCH

Staremu, zawilgoconemu budynkowi można przywrócić użyteczność, jeśli termomodernizację poprzedzi się solidną analizą stanu bieżącego. Inspirujące studium przypadku.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych na terenach zurbanizowanych

 • 9

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 10

  Rok 2021 w branży instalacyjno-grzewczej

 • 12

  Energie Cités: wspieramy polskie samorządy w transformacji energetycznej

RAPORT

 • 18

  Lokalizacja budynków w bliskości środowisk wodnych. Debata ekspercka

 • 24

  Poznań – inwestycje blisko rzeki

 • 25

  Opole – duża inwestycja przeciwpowodziowa

 • 28

  Racibórz na drodze do nowoczesnej miejskości

 • 32

  Młyn Maria we Wrocławiu. Jak zachować i przywrócić nadrzeczny zabytek

 • 37

  Domek nad rzeką czy rzeczką?

 • 40

  Instalacja systemów ociepleń (ETICS) na ścianach budynków zawilgoconych

 • 47

  Dachy zielone w Polsce i na świecie

 • 52

  Mata retencyjno-drenażowa SOPREMA. Nowoczesna forma retencji wody na zielonych dachach

 • 55

  Źródła wody i jej wykorzystanie przez dendroflorę

NOWOCZESNE BUDYNKI

 • 60

  Energooszczędne mieszkania Skanska zgodne z celem klimatycznym