Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

DŹWIGI ZNORMALIZOWANE

Doświadczony ekspert z Urzędu Dozoru Technicznego przedstawia europejskie i polskie podstawy prawne i normatywne funkcjonowania branży dźwigowej.

DŹWIGI W UNII EUROPEJSKIEJ W PRAKTYCE I PRZEPISACH

Jorge Liguerre Miguel, prezes Europejskiej Federacji Dźwigowej (ELA), opowiada o priorytetach branży w Europie.

WYMAGANIA STAWIANE DŹIWGOM PRZEZNACZONYM DLA STRAŻY POŻARNEJ

Bezpieczeństwo pożarowe osób w budynku to także bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Jaką rolę pełnią tu dźwigi osobowe?

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Jak czytać prawo?

 • 8

  Rozporządzenie o technicznych warunkach dla budynków - norweski odpowiednik polskich WT

 • 11

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

DZIAŁANIA SNB

 • 12

  Aktualizacja wymagań dla instalacji elektrycznych

 • 14

  Rewizja podejścia do przegród przezroczystych oraz aktualizacja wymagań dla drzwi

 • 17

  Rozbudowa wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych

RAPORT

 • 22

  Dźwigi znormalizowane

 • 26

  Dźwigi w unii europejskiej w przepisach i praktyce

 • 30

  Urządzenia transportu bliskiego a dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych. Debata ekspercka

 • 38

  Rynek dźwigów rośnie

 • 42

  Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna w modernizacji urządzeń dźwigowych

 • 45

  Urządzenia dźwigowe w nieruchomościach

 • 46

  Certyfikacja energetyczna dźwigów

 • 50

  Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej

 • 54

  Dźwigi ze zredukowanymi przestrzeniami bezpieczeństwa w szybie

 • 56

  Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych

 • 60

  Dźwigi / windy hydrauliczne

 • 64

  Wybrane aspekty stosowania schodów i chodników ruchomych w budynkach

DEBATY

 • 68

  Nowoczesny - czyli jaki?