Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

PIERWSZA EKSPERCKA PROPOZYCJA ZMIAN WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Jak pracowało SNB przez pierwszy rok? Podsumowanie i zaproszenie do współpracy.

WYZWANIE: NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

Prawo nie może istnieć w oderwaniu od rzeczywistości. Czego oczekują najemcy biur?

MIĘDZYNARODOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYCH BUDYNKÓW

Światowy wzór, jak środowisko budowlane może wpływać na tworzenie standardów.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Jedenaście lat stosowania Warunków Technicznych dla budynków (WT2002)

 • 8

  Komentarze ekspertów

 • 10

  Kodyfikacja przepisów techniczno-budowlanych

 • 16

  Ostatnia nowelizacja Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

DZIAŁANIA SNB

 • 18

  Mechanizm Prekonsultacji jako wsparcie procesu kształtowania nowoczesnych przepisów techniczno-budowlanych

 • 20

  Grupy Robocze koncepcja prac

 • 21

  Proponowane kierunki zmian Warunków Technicznych na potrzeby rozwoju nowoczesnego budownictwa

 • 22

  Pierwsza ekspercka propozycja zmian warunków technicznych

 • 24

  Dyskusja zespołu ekspertów ws. wymagań dla instalacji ogrzewczych

 • 26

  Dyskusja zespołu ekspertów ws. wymagań dla okien, naświetli, fasad i drzwi

 • 28

  Dyskusja zespołu ekspertów ws. wymagań dla instalacji alarmowo-przyzywowej

 • 30

  Dyskusja zespołu ekspertów ws. wymagań dla instalacji elektrycznych

 • 32

  Dyskusja zespołu ekspertów ds. wymagań dla instalacji telekomunikacji

RAPORT

 • 34

  Przepisy regulujące zagadnienia wentylacji w Warunkach technicznych dla budynków

 • 36

  Kierunki zmian w obszarze wentylacji. Wnioski z dyskusji eksperckiej

 • 44

  Dyskusja zespołu ekspertów ws. wymagań dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

NOWOCZESNE BUDYNKI

 • 46

  Wyzwanie: nieruchomości komercyjne

 • 48

  Active House Alliance Porozumienie na rzecz rozwoju zrównoważonych budynków

DEBATY

 • 52

  Wizja nowoczesnych budynków

 • 58

  Nowoczesny - czyli jaki?