Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I BIUROWYCH

Przewodniczący GR 8 Lech Misiewicz opisuje ciekawą inicjatywę Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

Leszek Dulak wyjaśnia, dlaczego do zapewniania skutecznej ochrony przed hałasem nie wystarcza nawet najlepsza izolacja termiczna budowlanych przegród zewnętrznych.

DŹWIGI I INNE URZĄDZENIA PODNOSZĄCE A OCHRONA PRZED HAŁASEM

Jeden z najbardziej doświadczonych "dźwigowców" w kraju, Mirosław Szymański, wyjaśnia, dlaczego oddylatowywanie szybów dźwigowych wygrywa z inymi metodami ochrony przed hałasem w budynkach.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Jeśli OZE są dostępne, powinny być wykorzystywane

DZIAŁANIA SNB

 • 8

  Wymagania dla pomieszczeń na zasobniki do gromadzenia energii

 • 10

  Wymagania dla instalacji elektrycznej

 • 21

  Aktualizacja wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych

RAPORT

 • 14

  Zestawienie podstawowych właściwości budynków mieszkalnych i biurowych

 • 18

  Ochrona użytkowników budynków przed hałasem

 • 22

  Ochrona przed hałasem i drganiami - problemy i wyzwania

 • 25

  EAA, czyli akustyka na poziomie europejskim

 • 26

  Izolacyjność akustyczna. Kontrola spełnienia wymagań

 • 30

  Akustyka w praktyce architekta

 • 32

  Standardy akustyczne w inwestycjach deweloperskich

 • 34

  Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych

 • 40

  Izolacyjność akustyczna stolarki okiennej i drzwiowej

 • 46

  Przykrycie i odwodnienie dachu a izolacja akustyczna. Wiele hałasu o nic?

 • 48

  Eliminowanie źródeł hałasu w budynkach wielorodzinnych

 • 52

  Jest problem czy go nie ma? Akustyka w budynkach wielorodzinnych

 • 53

  Czy instalacja wentylacyjna może być "cicha"?

 • 56

  Dźwigi i inne urządzenia podnoszące a ochrona przed hałasem

 • 59

  Hałas a nowatorskie elementy aranżacji architektury krajobrazu miejskiego

DEBATY

 • 62

  Nowoczesny - czyli jaki?