Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE. PRZEPISY A PRAKTYKA

Debata ekspercka o realiach, w których budynki wielorodzinne są projektowane, wznoszone i eksploatowane.

DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Obszerne kompendium z zakresu przepisów regulujących dostępność do budynków, przygotowane przez eksperta w tym zakresie: mgr. inż. arch. Kazimierza A. Kobyleckiego.

OCENA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZED HAŁASEM

O obecnych i potrzebnych wymaganiach prawnych wobec parametrów akustycznych budynków piszą mgr inż. Lech Misiewicz i dr inż. Leszek Dulak.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Kominiarze pomagają podnosić standard energetyczny domów i jakość powietrza

 • 9

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 10

  Duże zmiany w normie PN-B-02151-2

DZIAŁANIA SNB

 • 16

  Wymagania w zakresie szczelności powietrznej

 • 18

  Charakterystyka energetyczna budynku. Wdrażanie dyrektywy 2018/844

 • 24

  Spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń podnoszących

RAPORT

 • 28

  Określanie strumienia powietrza wentylacyjnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

 • 31

  Klasy reakcji na ogień – propozycja wprowadzenia do WT

 • 34

  Wentylacja hybrydowa – realia polskich przepisów

 • 37

  Propozycje wymagań dla wylotów kominów

 • 38

  Propozycje wymagań dla dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych

 • 40

  Budynki mieszkalne wielorodzinne w wymaganiach WT

 • 43

  Budynki mieszkalne wielorodzinne. Przepisy a praktyka. Debata ekspercka

 • 48

  Wymagania dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Rys historyczny

 • 54

  Dostępność budynków wielorodzinnych dla osób z niepełnosprawnościami

 • 64

  Ocena budynków wielorodzinnych pod względem ochrony przed hałasem

 • 69

  Odległości między otworami czerpni i wyrzutni powietrza

 • 72

  Wentylacja pożarowa w budynkach wielorodzinnych – propozycja wymagań

 • 76

  Oddymianie garaży podziemnych a dźwigi samochodowe

 • 79

  Garażowe dźwigi samochodowe

DEBATY

 • 82

  Tilburg DC5. Pierwszy budynek