Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY – PROBLEMY DEFINICYJNE

Prawo budowlane definiuje "obiekt małej architektury" niejednoznacznie, dając miejsce do szerokiej interpretacji. Co na to sądy? O wielu ciekawych przykładach pisze mgr inż. arch. Mariola Berdysz.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIEJSC PARKINGOWYCH DLA ROWERÓW

Infrastruktura dla miłośników jednośladów, którzy chcieliby je bezpiecznie i bezkolizyjnie parkować to ogromne wyzwanie nie tylko dla fachowców od "małej architektury". Dlaczego, wyjaśnia mgr inż. arch. Marta Promińska.

CZY NIEPEŁNOSPRAWNI MOGĄ SIĘ W WARSZAWIE ZRELAKSOWAĆ?

Kultura i sport bez barier? Filip Zagończyk – dziennikarz, bloger i niepełnosprawny – opowiada o "przygodach" z dostępnością sportu i kultury dla niepełnosprawnych w Warszawie.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Automatyka budynkowa pozwala oszczędzić do 40% energii cieplnej

 • 8

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 10

  Systemy techniczne istotne dla efektywności energetycznej budynków

DZIAŁANIA SNB

 • 14

  Bezpieczeństwo pożarowe w kontekście dźwigów, garaży i wentylacji

 • 23

  Ochrona przed hałasem w budynkach wielorodzinnych

 • 28

  Elektromobilność w prawie budowlanym – prace eksperckie

 • 33

  Powołanie nowego zespołu do spraw wymagań dla kotwi stałych na dachach

 • 41

  Instalacje wentylacyjne w WT

RAPORT

 • 46

  Obiekty małej architektury w WT. Urządzenia rekreacyjne, śmietniki, budynki gospodarcze i inwentarskie

 • 48

  Mała architektura a potrzeby społeczne

 • 52

  Obiekty małej architektury. Rys historyczny

 • 55

  Obiekty małej architektury – problemy definicyjne

 • 58

  Mała architektura w systemach certyfikacji wielokryterialnych

 • 62

  Bezpieczeństwo placów zabaw – wymagania prawne i normatywne

 • 66

  Wymagania techniczne dla miejsc parkingowych dla rowerów

DEBATY

 • 68

  Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą relaksować się w Warszawie?

 • 70

  Nowoczesny – czyli jaki?