Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

EUROPEJSKA KLASYFIKACJA KOMINÓW I SYSTEMÓW KOMINOWYCH

LEKSYKON KONTROLI KOMINIARSKICH

WYMAGANIA DLA KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW Z LAT 80-TYCH

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Zieleń w mieście przyszłości - czy tylko wiszące ogrody?

 • 9

  Warunki Techniczne a OZE - prawo i praktyka

 • 12

  Jak się pozbyć śmieci z miast

 • 14

  Szwedzkie regulacje w zakresie budownictwa

 • 16

  Sytuacja prawna wyrobów budowlanych w świetle Rozporządzenia 305/2011

DZIAŁANIA SNB

 • 20

  Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej. Dyskusja ekspercka

 • 22

  Rozbudowa wymagań zrównowazonego rozwoju w WT dla budynków

 • 26

  Uaktualnienie wymagań dla instalacji przepięciowej i odgromowej

 • 28

  Aktualizacja wymagań dla wentylacji grawitacyjnej

 • 31

  Aktualizacja wymagań dla wentylacji mechanicznej wywiewnej

RAPORT

 • 34

  Europejska klasyfikacja kominów i systemów kominowych

 • 38

  Dom bez komina - postęp czy regres?

 • 40

  Leksykon kontroli kominiarskich - prawo i praktyka

 • 45

  Niektóre aspekty ogrzewania wielolokalowych budynków mieszkalnych

 • 48

  Ależ kocioł!

 • 52

  Ciepło systemowe czy własne źródło ciepła?

 • 56

  Powierzchnia biologicznie czynna w pytaniach i odpowiedziach

 • 60

  Pomieszczenia z palnikami, paleniskami i urządzeniami zawierającymi komorę spalania

 • 66

  Otwarte paleniska w domach jednorodzinnych

DEBATY

 • 68

  Nowoczesny - czyli jaki?