Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

EUROPEJSKIE WYZWANIA DLA BRANŻY BETONU PREFABRYKOWANEGO

Jaką rolę odgrywa beton prefabrykowany w rozwoju europejskiej branży budowlanej? Opowiada Alessio Rimoldi - sekretarz generalny Europejskiej Federacji Producentów Betonu Prefabrykowanego (BIBM).

POLITYKA GAZOWA - PERSPEKTYWY UŻYTKOWNANIA GAZU W SEKTORZE KOMUNALNO-BYTOWYM

Jak będziemy korzystać w Polsce z gazu ziemnego przez najbliższe 10 lat i co na to wpłynie? Pisze o tym dr inż. Zdzisław Gebhardt - kierownik Zakładu Użytkowania Paliw INiG-PIB.

ASPEKTY PROJEKTOWANIA INSTALACJI Z WYKORZYSTANIEM KOTŁÓW KONDESACYJNYCH

Jak dobrze wykorzystać możliwości gazowych kotłów kondensacyjnych? Odpowiedź w tekście Janusza Starościka i Witolda Twardowskiego ze SPIUG.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

 • 8

  Litewskie przepisy budowlane

DZIAŁANIA SNB

 • 11

  Zasady gromadzenia energii w zasobnikach. Dyskusja Ekspercka

 • 13

  Standard energetyczny a higiena i zdrowie

 • 16

  Światło dzienne w normie europejskiej?

 • 22

  Wymagania dla urządzeń dźwigowych

 • 24

  Budynki mieszkalne i biurowe - podstawowe właściwości

 • 26

  Europejskie wyzwania dla branży betonu prefabrykowanego

RAPORT

 • 29

  Branża gazownicza w Polsce

 • 32

  Polityka gazowa - perspektywy użytkowania gazu w sektorze komunalno-bytowym

 • 36

  Możliwości zastosowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) w budownictwie rozporoszonym

 • 42

  Instalacje gazowe - prawo i praktyka

 • 48

  Zarządzanie gazem w budynku

 • 53

  Wymagania instalacyjne dla gazomierzy

 • 56

  Wymagania wentylacji w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi

 • 59

  Wyprowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych przez ścianę zewnętrzną

 • 60

  Kotłownie na gaz ziemny w kontekście wymagań WT

 • 63

  Przewody kominowe w budownictwie jednorodzinnym

 • 66

  Aspekty projektowania instalacji z wykorzystaniem kotłów kondensacyjnych

 • 70

  Jak zmodernizować instalację HVAC po 13 latach pracy?

DEBATY

 • 74

  Nowoczesny - czyli jaki?