Budynki w praktyce i przepisach

Pokaż Wszystkie
Pokaż Wszystkie

SPIS TREŚCI OSTATNIEGO WYDANIA

SPIS TREŚCI WYDANIA

PRZEPISY BUDOWLANE W WIELKIEJ BRYTANII

Przepisy brytyjskie (Building Regulations) zapewniają w pierwszym rzędzie bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników budynków. W tym numerze więcej o ich strukturze.

INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE - PRAWO A PRAKTYKA

W debacie eksperckiej spotkali się: specjalista z zakresu projektowania instalacji Olgierd Romanowski i ekspertka z zakresu sieci wod-kan, Klara Ramm-Szatkiewicz.

TECHNICZNE MOŻLIWOŚCI OSZCZĘDZANIA WODY W BUDYNKACH

Oszczędności związane z instalacją wodną osiąga się nie tylko wspierając dobre nawyki. O szczegółach pisze znany specjalista w zakresie instalacji wod-kan, Jarosław Chudzicki.

WARUNKI TECHNICZNE

 • 6

  Wymagania dla stolarki okiennej a zmieniające się WT

 • 7

  Zmiany w przepisach związanych z budownictwem

DZIAŁANIA SNB

 • 9

  Aktualizacja wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych

 • 12

  Szczegółowe wymagania dla ograniczników przepięć

 • 14

  Oświetlenie dzienne a wymagania energetyczne. Dyskusja ekspercka

 • 18

  SNB konsultuje projekt Kodeksu budowlanego

 • 20

  Koncepcja nowego rozdziału wentylacja i klimatyzacja w ramach działu IV

RAPORT

 • 24

  Branża wodociągowo-kanalizacyjna - ciągły rozwój i wyzwania

 • 26

  Instalacje wodne i kanalizacyjne - prawo a praktyka

 • 30

  Instalacje do powtórnego wykorzystania ścieków szarych w aspekcie certyfikatów energetycznych w budownictwie

 • 35

  Zarządzanie wodą w budynku

 • 36

  Wymagania dotyczące zarządzania wodą pitną i ściekami budynku i jego otoczeniu

 • 38

  Techniczne możliwości oszczędzania wody w budynkach

 • 42

  Instalacje wodociągowe w budownictwie wielolokalowym

 • 46

  Wybrane problemy wdrożenia systemów zdalnego odczytu wodomierzy

 • 50

  Oszczędzanie wody w domu jednorodzinnym

 • 52

  Materiały do wykonania instalacji wodociągowych w budynkach

 • 58

  Bakterie Legionella w instalacjach ciepłej wody wodociągowej. Metody dezynfekcji

 • 62

  Przydomowe oczyszczalnie ścieków - wybrane aspekty prawne

 • 65

  Zagospodarowanie wód opadowych w obrębie budynku

 • 68

  Woda jako element ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

 • 72

  Wentylacja instalacji kanalizacyjnych w budynkach

DEBATY

 • 76

  Nowoczesny - czyli jaki?